Polityka prywatności

 

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych i traktują je w sposób poufny oraz zgodnie z niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.
Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te są traktowane jako poufne i nie są przekazywane osobom trzecim. Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Warunki użytkowania
Z treści tej strony można korzystać bezpłatnie i służą one wyłącznie do celów informacyjnych. Korzystanie z opcji wyboru na stronie internetowej nie prowadzi do żadnych transakcji prawnych między właścicielem a użytkownikami. Dalsze postępowanie pomiędzy dostawcami a użytkownikami oraz ewentualne późniejsze zawieranie umów pomiędzy dostawcami a użytkownikami zależy wyłącznie od decyzji użytkowników.

Prawa autorskie / Wyłączenie odpowiedzialności
Ze względu na techniczne właściwości Internetu nie można zagwarantować autentyczności, poprawności i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie udziela się również żadnej gwarancji na dostępność lub działanie niniejszej strony internetowej i jej zawartości. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie lub inne, niezależnie od przyczyny ich powstania, wynikające z wykorzystania lub niedostępności danych i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, w zakresie dozwolonym przez prawo. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje te są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie dalsze wykorzystywanie, w szczególności przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy wykorzystania w celach komercyjnych, jak również udostępnianie osobom trzecim - również we fragmentach lub w zmienionej formie - bez zgody właściciela witryny jest zabronione. Mile widziane są hiperłącza do tego bloga. Zabronione jest umieszczanie poszczególnych stron naszej oferty w zewnętrznych ramkach, a także udostępnianie naszego kanału RSS na stronach zewnętrznych.

Cookies

Witryna częściowo wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Ten plik tekstowy jest przechowywany przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach. Użytkownik może wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona. Wszystkie popularne przeglądarki internetowe oferują funkcje zapobiegające ogólnemu zapisywaniu plików cookie lub zapisywaniu plików cookie od innych dostawców (np. partnerów reklamowych) oraz umożliwiające usunięcie plików cookie w dowolnym momencie. Informacje i instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie są dostępne pod następującymi linkami udostępnianymi przez producentów przeglądarek.
Pliki cookie innych firm (w tym Google) są również wykorzystywane do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w witrynie. Partnerzy reklamowi nie gromadzą żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy e-mail, adresy pocztowe czy numery telefonów. Użytkownicy witryny mogą wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę Reklamy oparte na zainteresowaniach w witrynach nienależących do Google i wyłączając tam tę funkcję. Ponadto użytkownicy mogą dezaktywować korzystanie z plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę dezaktywacji "Network Advertising Initiative" http://www.networkadvertising.org/choices/ oraz http://www.youronlinechoices.com/ i wprowadzając tam odpowiednie ustawienia dotyczące procedury rezygnacji. Ustawienia te gwarantują, że nie będą wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach, ale nie uniemożliwiają wyświetlania reklam w ogóle.

Rozstrzyganie sporów online
Od 9.1.2016 r. obowiązuje rozporządzenie UE w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (nr 524/2013). Spory między konsumentami a przedsiębiorcami w związku z umowami sprzedaży lub umowami o świadczenie usług zawieranymi przez Internet można rozstrzygać za pośrednictwem następującej platformy internetowej. http://ec.europa.eu/consumers/odr

Niestety, ta strona nie jest w pełni funkcjonalna dla osób z ograniczeniami fizycznymi, takimi jak wzrok, słuch czy sprawność ruchowa. Przepraszam za tę okoliczność i chętnie wyjaśnię, na czym polegają moje usługi w tym miejscu za pośrednictwem innych kanałów. Równych Szans dla Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Spraw Społecznych Republiki Austrii.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to: Typ przeglądarki, wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza, nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp, czas żądania serwera. Dane te nie są danymi osobowymi. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia tych danych w przypadku powzięcia informacji o konkretnych przesłankach wskazujących na nielegalne wykorzystanie danych.

Formularz kontaktowy
W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Dane te będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Dane z biuletynu
Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie ważnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Nie będą zbierane żadne inne dane. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku "unsubscribe" w biuletynie.


Wtyczki Facebooka (przycisk "Lubię to")
Wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, mogą być i w niektórych przypadkach są zintegrowane na naszych stronach. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę, podając swój adres IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym do swojego konta na Facebooku, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł powiązać jego wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się z konta użytkownika na Facebooku.

Czcionki Google Web Fonts
Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, w komputerze zostanie użyta czcionka standardowa. Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
Ta witryna korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Prawo do informacji, usuwania, blokowania
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Zawartość oferty internetowej
Autor zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są z zasady wykluczone, chyba że autorowi można udowodnić działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.Odsyłacze i linki
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez osoby odwiedzające jego stronę. Dlatego autor wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie zawierały one nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w witrynie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś przekierowany. Jeśli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania odcisków palców do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.